Bulgaristan Yükseköğreniminde Fiyat Avantajları!

Bulgaristan Yükseköğreniminde Fiyat Avantajları!

24 Ekim 2018 Kapalı Yazar: Balkan University

Ülkemizde ÖSYM sınav sistemi ile üniversiteye girmeye hak kazanamayanlar veya arzuladıkları yerlere yerleşemeyen öğrenciler; yurtdışına alternatif olarak bakmaktadırlar.

Doğal olarak gidilmek istenen ülkenin kuralları ve öğrenci kabul şartları bir birlerinden farklılık göstermektedir. Tüm bu kurallara ek olarak üniversitelerin maliyetleri de ön plana çıkmaktadır. Üniversitelerin kuralları ve fiyatları farklılık gösterirken vize aşamasında da bazı ekonomik şartlar aranmaktadır.

Bulgaristan ise hem ekonomik şartları hem de okul kabulleri açısından çok daha az taleplerle karşımıza çıkmaktadır.

Bu nedenle son yıllarda Bulgaristan yükseköğrenime giden öğrenci sayısı bakımından dikkat ekmektedir.

Şimdi Bulgaristan ile diğer ülkeleri karşılaştıralım.

ABD’de üniversite öğrenimi alabilmek için, aday öğrencinin lise notları, ülkesinde bir üniversiteye kabul edilip edilmediği, İngilizce seviyesi önem taşır. Aynı zamanda vize aşamasında öğrencinin masraflarının karşılanmasının bankaya yatırılan bir meblağ ile ispatlanması istenir. Tofel, IELTS gibi yabancı dil sınav sonuçları ve öğrencinin lise başarısı, göstereceği referanslar önemlidir. Aynı zamanda okul ücretleri Tıp Hekimliği ve benzeri bölümlerde yıllık 50Bin Dolara kadar çıkabilmektedir.

Bulgaristan’da Varna Tıp Üniversitesi’nde ise Tıp Hekimliği İngilizce olarak yıllık hazırlık ücreti 4000 Euro, bölüme geçildiğinde ise 8000 Euro ile sınırlıdır. Bulgaristan Varna Tıp Üniversitesi’nin tüm dünya ülkelerinden talep görmesinin en büyük nedeni ciddiyeti ve maliyet avantajıdır.

Almanya ve Avusturya’da bir üniversiteye kabul için yine öğrenci masraflarının karşılanması konusunda bankada para bulundurma zorunluluğu vardır. Tüm bunlara ek olarak aday öğrencinin okumak istediği bölümü Türkiye’de sınav ile kazanması zorunluluğu vardır. Elbette ki gidilecek üniversite aday öğrenciden yabancı dil bilgisi, öğretmen referansları, okul başarısı soracaktır.

Bulgaristan’da ise okullar ve Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı öğrencinin gitmeyi arzuladığı bölüme göre lise ders notlarını esas almaktadır. Öğrencinin İngilizce seviyesi sorgulanmadan hazırlık sınıfı uygulaması yapılmakta ve noterden verilecek olan bir taahütname ile öğrencinin ülkeye kabulü yapılmaktadır. Almanya ve Avusturya’da devlet üniversitelerinin fiyatları ucuz olmakla birlikte günlük yaşam, yemek ve kira gibi giderler eklendiğinde yıllık maliyetler Bulgaristan’ın üzerine çıkmaktadır.

Macaristan’da alternatifler arasında gözükse de; okul ücretlerinin 10 Bin -12 Bin Euro seviyesinde olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Bunun üzerine öğrencinin kira ve günlük harcamaları da eklendiğinde maliyetler yine Bulgaristan’ın çok üzerine çıkmaktadır.

İngiltere’yi örnek olarak düşündüğümüzde okul ve ülkeye kabul şartları, Bulgaristan’a göre çok ama çok daha zorlayıcıdır. İngilizce seviyesi, okul notları, yaşam maliyetleri ve okul ücretlerinin yüksekliği ciddi anlamda diğer alternatiflere yönelme ihtiyacı yaratmaktadır.

Bulgaristan’da yıllık 3500 Euro’dan başlayan okul ücretleri ailelerin karşılayabileceği seviyededir.

Okul ve yaşam maliyetleri, öğrencinin her hangi bir sınav puanına ihtiyaç duyulmadan sınavsız sadece lise ders notları baz alınarak kabulü ve vize aşamasında bankada para bulundurma zorunluluğu olmaması gibi noktalar Bulgaristan’da yükseköğrenimi cazip kılmaktadır.

İngilice akademik dilde, Bulgaristan’ın Varna Teknik Üniversitesi, Varna Tıp Üniversitesi ve Sofya Yüksek İnşaat, Mimarlık ve Jeodezi Üniversitesi gibi okullarında yükseköğrenin fırsatını değerlendirmek akılcı olacaktır.

Unutulmamalıdır ki; bu üniversiteler aynı zamanda EUROPASS Diploması da vermekte ve bu diploma Bulgaristan mezunlarının Avrupa Birliği üye ülkelerinde rahatça kariyer yapmalarına kapı açmaktadır.

Tüm öğrencilere başarılar dileriz.

Balkan University Group