Bulgaristan'a Giderken Yanınızda Bulunması Gerekenler

 1. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek öğrenim Genel Müdürlüğü bu yıldan itibaren yurt dışı öğrencilerinin dosya açılım işlemlerini Konsolosluklara ve Elçiliklere devretmiştir. Bu nedenle ilgili evrakları hazırlamanız ve yanınızda götürmeniz yararlı olacaktır.
  İlgili Link: http://yogm.meb.gov.tr/Duyuru.htm
 2. Form Başvuru Dilekçesi (Başkonsolosluktan Temin Edilecek)
 3.  Mezuniyet Belgesi (Diploma yada Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi)
 4. Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı’ ndan tasdikli okul kayıtlı belgesi ve Türkçe tercümesi (Apostil yapılmayacak)
 5. Askerlik Durum Belgesi (1995 ve sonraki yıllarda doğmuş erkek öğrenciler için, 31.10.2015 tarihine kadar istenmez.)
 6. Nüfus Cüzdan Örneği ve aslı
 7. Vesikalık Fotoğraf ( 3 adet)
 8. Bulgaristan’ın öğrenim meşruhatlı “D” vizesi veya oturum izni kartının fotokopisi
 9. Çift vatandaşlar için Bulgaristan pasaport ve kimlik kartı fotokopisi
 10. Üniversiteye Bulgar ismi ile kayıt yaptıranlardan, “İsim Ayniyat Belgesi” (Türkiye’de Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden veya Bulgaristan noterlerinden Türk-Bulgar isimlerinin kendisine ait olduğuna dair alınacak beyan kağıdı.)