[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Lise diploması aslının noter tasdikli 2 adet sureti (Ofis tarafından Bulgarca’ya tercüme olacak)
 2. Öğrencinin mezun olduğu liseden, Lise1, Lise2, Lise3 ve Lise Son sınıf ders notlarını da belirtir nitelikte, tüm dönemleri gösterir şekilde alacağı 1adet transkript (ders ve not çizelgesi) belgesi. ( Ofis tarafından Bulgarca’ya tercüme olacak. )
 3. Öğrencinin mezun olduğu okuldan ‘’Üniversite okumasında sakınca yoktur ‘’ibaresi yazılı referans mektubu. (EK-4) ( Ofis tarafından Bulgarca’ya tercüme olacak. )
 4. Öğrencinin, hali hazırda ikamet etmekte olduğu ilçe nüfus müdürlüğünden alacağı yeni tarihli 2 adet yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (eski adı ikametgah belgesi) . ( Ofis tarafından Bulgarca’ya tercüme olacak. )
 5. Öğrenci adayının, üniversiteye kayıt için başvuru tarihinden geriye doğru son bir ayı geçmeyecek şekilde, tam teşekküllü bir hastaneden veya sağlık ocağından alınmış sağlık raporu bulunmalıdır.’’Üniversiteye girmesinde sakınca yoktur” ibaresi yer almalıdır.
  ( Ofis tarafından Bulgarca’ya tercüme olacak. )
 6. Öğrenci adayı velisinin, öğrencinin eğitimi süresince masraflarını karşılanacağına dair (EK-2) şekline uygun olarak noterden düzenleyeceği taahhütname. ( Ofis tarafından Bulgarca’ya tercüme olacak. )
 7. Öğrenci adayının kayıt başvurusu ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Konsolosluk ve sair resmi dairelerce yürütülecek işlerinin takibi için öğrenci adayının 18 yaşından küçük olması halinde velisi, aksi halde öğrenci adayının kendisi tarafından (EK – 3) şekline uygun olarak tercümesi noterden düzenlenecek vekaletname.(Ofis tarafından Bulgarca’ya tercüme olacak.)
 8. Yukarıda yer alan evrakların noter yeminli Bulgarca tercümesi yaptırılarak; noterin bulunduğu yerdeki Valilik ya da Kaymakamlık makamlarınca verilecek Apostil Şerhi ile hazırlanması gerekmektedir. Arzu eden öğrenci adayları bu işlemleri merkez ofisimizin anlaşmalı olduğu tercüme bürosundanda yaptırabilirler. (Merkez ofisin anlaşmalı olduğu büro haricinde yapılacak olan işlemlerden doğabilecek her türlü zarardan tarafımızın sorumlu tutulamayacağını hatırlatmak isteriz.)
 9. Öğrenci adayına ait dört (4) adet nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği.(Ayrıca 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi)
 10. Yasa ve yönetmeliklere uygun, renkli gözlük kullanılmaksızın, arka fon beyaz olarak, cepheden, 4,5×6 cm ebadında çektirilmiş onaltı (16) adet vesikalık fotoğraf. + 4 adet Biometrik fotoğraf (vize için).
 11. Başvurduğu yıla ait, öğrencinin varsa “Lisans Yerleştirme Sınavı” (LYS) sonuç belgesi örneği.
 12. Öğrenci adayının mümkünse süresi beş (5) yıl geçerli pasaport ile müracatları gerekmektedir. Çifte vatandaşlığa sahip öğrenci adaylarının ise her iki pasaportları ile müracaat etmeleri gereklidir.
 13. 18 yaşından büyük olan öğrencilerden; savcılıktan temin edecekleri “Sabıka Kaydı Belgesi” (Savcılık Makamından Apostil yaptırılcaktır)
 14. 1995 doğumlu ve üzeri erkek öğrenciler bağlı bulundukları şubelerden “Askerlik Durum Belgesi” temin etmeleri gerekmektedir.